Total Pageviews

वनशेती उप अभियान

राष्ट्रिय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत वनशेती उप अभियान- 

अ.योजनेत कोण सहभागी होवू शकतात-
गावात ज्याचे नावावर शेत जमीन आहे असे सर्व शेतकरी. 

ब. अर्ज कुठे करावा-
तालुका कृषी अधिकारी. 

क.आवश्यक कागदपत्रे-
7/12 व 8. 

ड. क्षेत्र मर्यादा-
सदर योजनेत लागवडीसाठी प्रती लाभार्थी कमीत कमी व जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा राहणार नाही.


इ. अनुदान मर्यादा-
मंजूर मापदंडाच्या 50 टक्के, किंवा कमाल 35 रु.प्रती झाड अनुदान.
हे अनुदान 4 वर्षात देण्यात येते.
प्रथम वर्षी- 40 टक्के,
दुसरे वर्षी 20 टक्के,
तीसरे वर्षी-20 टक्के व
चौथ्या वर्षी- 20 टक्के.
दुसरे तीसरे व चौथ्या वर्षी अनुक्रमे 90 टक्के, 75 टक्के व 65 टक्के झाडे जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे.    

अधिक माहितीकरिता

No comments:

Post a comment