Total Pageviews

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत 
 
वैयक्तीक लाभार्थ्याच्या शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीत शेत जमिनिवर फळबाग लागवड-

अ) लाभार्थी पात्रता-
1) अनुसूचित जाती
2) अनुसूचित जमाती
3) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
4) भुसुधारक योजनेचे लाभार्थी
5) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
6) कृषी कर्ज माफी योजना 2008 नुसार-
i.लहान शेतकरी (1 हेक्टर पेक्षा जास्त परंतू 2 हेक्टर पर्यंत जमीन असलेले) (जमीन मालक व कूळ)
सिमांत शेतकरी
ii. सिमांत शेतकरी( 1 हेक्टर पर्यंत जमीन असलेले शेतकरी) (जमीन मालक व कूळ).
7) अनुसूचित जमातिचे व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती.
8) मग्रारोहयो साठी जॉब कार्ड धारक वरिल 1 ते 7 प्रवगातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तीक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
9) इच्छुक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कूळ कायद्या खाली येत असल्यास व 7/12 वर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात येते.


ब) अर्ज कुठे करावा -

तालुका कृषी अधिकारी कार्यलयात.

क) कलमे रोपे खरेदी कोठून करावीत -
1.कृषी विभागाच्या रोपवाटीका
2.कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटिका
3.खाजगी शासन मान्य रोपवाटिका
4.मग्रारोहयो अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या रोपवाटिका
5.सामाजिक वनीकरण विभाग किंवा अन्य शासकीय रोपवाटिका


ड ) योजनेत समाविष्ट फळपीके -
1)आंबा कलमे 2) आंबा रोपे 3) काजू कलमे 4) चिकू कलमे 5) पेरू कलमे 6) डाळिंब कलमे 7) सन्त्रा कलमे 8) मोसंबी कलमे 9) लिंबू कलमे 10) नारळ रोपे 11) बोर रोपे 12) सिताफळ रोपे 13) सिताफळ कलमे 14) आवळा रोपे 15) आवळा कलमे 16) चिंच रोपे 17) कवठ रोपे 18) जांभूळ रोपे 19) कोकम कलमे 20) फणस रोपे 21) फणस कलमे 22) अंजीर कलमे 23) सुपारी 24) कोकम रोपे 25) बांबू रोपे 26) करंज रोपे  27) लिंबू रोपे 28) नारळ रोपे 29) साग रोपे 30) गिरिपुष्प रोपे 31)सोनचाफा रोपे 32) कडीपत्ता रोपे 33)कडूलिम्ब रोपे 34) सिंधू रोपे 35) शेवगा रोपे 36)हादगा रोपे 37) जट्रोफ़ा रोपे 38) करंज व इतर औषधी वनस्पती (अर्जुन, असन, अशोक, बेहडा, बेल, हिरडा , टेटू,डीकेमाली, रक्त चंदन, रिठा, लोध्रा, आइरन, शिवन, गुग्गुळ, वावडिंग, बिब्बा रोपे इ.)

इ ) फळपीक निहाय प्रती हेक्टर मापदंड (रु.) -
1) सन्त्रा, मोसंबी, लिंबू कलमे (6x6मी) - 132278.
2) आवळा रोपे (7x7) - 90602
3) डाळिंब कलमे(5x5) - 145864
4)  आंबा कलमे(10 x10) - 146595
5) पेरू कलमे(6x6) - 118673
6) सिताफळ रोपे - 116747
7) फणस रोपे(10x10) - 78495
8) जांभूळ रोपे(10x10) - 80304
9) चिंच रोपे(10x10) - 80304
10) बांबू रोपे (5x5) - 78483.


ई ) लागवड कालावधी -
जुन ते मार्च.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 comments:

  1. ही योजना ऑनलाइन आहे की ऑफलाईन ,अर्ज करण्याची site सांगावी


    ReplyDelete
  2. खूप खूप धन्यवाद सर. खूपच चांगला उपक्रम राबविला सर तुम्ही. शासनाच्या सर्व शेतीविषयीच्या योजनांची माहिती आणि मार्गदर्शन तुमच्या कडून मिळत आहे सर. पुन्हा एकदा धन्यवाद सर.

    ReplyDelete